Tréneri

Mgr. Tibor Lacko
majiteľ a hlavný tréner, absolvent FTVŠ  UK Bratislava, kvalifikovaný tréner plávania a triatlonu V.stupňa
Mgr. Jaroslav Horňák
absolvent FTVŠ UK Bratislava, kvalifikovaný tréner plávania
Mgr. Peter Spišák
absolvent PF UKF Nitra, kvalifikovaný tréner plávania
Matej Olejár
Študent PF UKF Nitra, kvalifikovaný tréner plávania
Bc. Tibor Lacko ml.
kvalifikovaný tréner plávania
Bc. Mário Ivan
kvalifikovaný tréner plávania
Marek Pavuk
tréner plávania
 

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.