O klube

V októbri 1999 - rok po vzniku plaveckej školy - bol založený aj Športový klub AQUASPORT LEVICE. Jeho hlavným športovým zameraním je plávanie a doplnkovým triatlon, duatlon, akvatlon. Prevažnú časť registrovaných členov klubu tvoria deti a mládež. ŠK AQUASPORT LEVICE je členom Slovenskej plaveckej federácie a Slovenskej triatlonovej únie. Zaregistrovaný je od 25. 10. 1999 na Ministerstve vnútra SR. Plavci ŠK Aquasport Levice sa každoročne zúčastňujú domácich, zahraničných a medzinárodných súťaží, vrátane majstrovstiev Slovenska všetkých vekových kategórií, na ktorých dosahujú popredné medailové umiestnenia. Sú víťazmi niekoľkých plaveckých pohárových súťaží družstiev. Klub vo svojej histórii a aj v súčastnosti má niekoľko majstrov Slovenska a pretekárov, ktorí sú zaradení do reprezentačného družstva Slovenska a boli účastníkmi MS, ME, MSJ, MEJ, EYOF. Klub každoročne organizuje plavecké preteky v krytej plavárni v Leviciach.

Klubové rekordy

Členovia

Bilancia 2012

Bilancia 2013

 

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.