Oznamy

  • KURZY PLÁVANIA A PLAVECKÉ TRÉNINGY V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU ZAČÍNAJÚ 9. SEPTEMBRA 2019. Otvárame aj nové kurzy plávania pre deti predškolského veku od 3 - do 6 rokov a pre deti a mládež od 6 - do 18 rokov. Informácie a prihlášky: Mgr. Tibor Lacko tel.: 0905 351668 alebo elektronicky, prostredníctvom našej stránky: www.aquasport-levice.sk
  • AQUASPORT – plavecká škola PLAVECKÉ KURZY končia 28. 6. 2019 a pokračujú 9. 9. 2019 Plavecká škola je v činnosti aj počas letných prázdnin každú stredu a piatok od 8:00 do 9:00, od 9:00 do 10:00 Záujem nahláste osobne alebo telefonicky Mgr. T. Lackovi. tel.: 0905 351668, ŠK AQUASPORT - PLAVECKÉ TRÉNINGY počas letných prázdnin ( JÚL, AUGUST ) od 3. 7. do 30. 8. 2019  STREDA 8:00 - 10:00  PIATOK 8:00 - 10:00  NEDEĽA 8:00 - 9:00
 

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.