•Na základe uvoľnenia opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 sa od 23. 4. 2021 otvára aj krytá plaváreň v Leviciach. Od pondelka 26. 4. 2021 pokračujeme s výučbou plávania v detskom bazéne v obmedzenom režime (max. 10 detí v jednej skupine) v termínoch ako sme plávali pred uzatvorením plavárne (pondelok a streda od 16:00, od 17:00 a od 18:00 h, utorok, štvrtok a piatok od 15:00 h). V prípade záujmu a prihlásenia dieťaťa nás kontaktujte telefonicky 0905351668. V plaveckom bazéne 6 plavcov v 1 dráhe.
•Kurzy plávania v Relax centre V Tlmačoch budú pokračovať od 4. 5. 2021
.............................................................................................
Podporte mladých plavcov plaveckého klubu AQUASPORT Levice 2 % -ami z Vašich daní
Právnické aj fyzické osoby môžu aj v tomto roku poukázať neziskovej organizácii sumu vo výške 2 % z ich zaplatenej dane z príjmov. Ak ste sa rozhodli, že týmto spôsobom odporíte náš športový klub AQUASPORT LEVICE, potom vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uveďte tieto údaje:
IČO: 3 6 1 0 5 5 3 8
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Športový klub AQUASPORT LEVICE
Ulica: Nová ul.
Číslo: 6000/5
Obec: Levice
PSČ: 934 01 Ďakujeme :)

ORCA Children Cup

V dňoch 7. - 9.2.2020 privítala Bratislava plavcov v novom roku na 1. ročníku plaveckej súťaže s názvom Orca Children Cup. Súťaže sa zúčastnilo spolu 28 klubov nielen zo Slovenska, ale aj susedných Čiech a Ukrajiny. ŠK Aquasport Levice zastupovala sedmička plavcov v zložení: Natália Lacková(2007), Wanda Wagnerová(2007), Olívia Buryová(2009), Dominika Lecká(2009), Natália Macáková(2009), Timur Gajdoš(2009) a najmladší člen výpravy Daniel Plecho(2011).

Natálka vo svojej obľúbenej disciplíne 50M vybojovala zlato. V disciplínach 50VS, 100VS, 100Z, 200Z štyri strieborné medaily a v disciplínach 50Z a 100M obsadila bronzovú priečku. Wande sa najlepšie darilo v najťažšej discilplíne 200M, kde obsadila pekné 7. miesto. Wawa je nesmierna bojovníčka, ktorá neustále posúvala hranice osobných rekordov. Dominika patrila medzi najúspešnejších petekárov našej výpravy. V najťažšej disciplíne 200M vybojovala zlatú medailu, 6- krát získala striebro ( 200Z, 50P, 100P, 200P, 50M, 100M) a 4 - krát bronz (50Z, 100Z, 200VS a 200PP). Natálka Macáková nastúpila na štart 13- krát. Naty nezaprela svoju bojovnosť a pretavila ju do zisku 4-och bronzových medailí ( 200Z, 50P, 100P a 200P). Olívia Buryová nenaplnila tentokrát svoje medailové ambície , ale jej odhodlanie bojovať bolo vidieť v každej disciplíne a svoju bojovnosť naplno predviedla v jej najobľúbenejšej disciplíne voľný spôsob,kde na 50 a 200m trati skončila na peknom 4 -om mieste. Dominika , Natálka M. a Olívia sa po sčítaní bodov z disciplín 100M, 100Z, 100P a 100VS všetky tri prebojovali do finále, ktoré bolo vyvrcholením celej súťaže v nedeľu poobede a to disciplínou 400m PP. V dievčenskom finále Dominika skončila na krásnom 2. mieste a Natálka M. na 3. meste. Timur nám aj tentokrát ukázal, že je v prsiarskych disciplínach najlepší. Na 50, 100 a 200 metrovej trati skončil zo ziskom troch zlatých medailí. V disciplíne 50Z a 200PP obsadil 2. miesto a z disciplín 50VS a 100M ešte pridal do zbierky 2 - krát bronz. Podobne ako u dievčat aj Timur patril medzi finálovú sedmičku súťažiacich v nedeľu v disciplíne 400PP v ktorej nezaváhal a vybojoval zlatú medailu. Nováčik pretekov Daniel Plecho zabojoval a dokonca sa mu 2 krát ušlo pódiové umiestnenie , keď v disciplínach 100P získal zlato a v disciplíne 50M striebro. Daniel bojov aj v nedeľu poobede vo finále 200PP , oplatilo sa a malý bojovník si tak odnášal aj z tejto disciplíny striebro.

19.2.2020 - 8:05

 

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.