Podporte mladých plavcov plaveckého klubu AQUASPORT Levice 2 % -ami z Vašich daní
Právnické aj fyzické osoby môžu za rok 2018 poukázať neziskovej organizácii sumu vo výške 2 % z ich zaplatenej dane z príjmov. Ak ste sa rozhodli, že týmto spôsobom podporíte náš športový klub AQUASPORT LEVICE, potom vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uveďte tieto údaje:
IČO: 3 6 1 0 5 5 3 8
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Športový klub AQUASPORT LEVICE
Ulica: Nová ul.
Číslo: 6000/5
Obec: Levice
PSČ: 934 01 Ďakujeme :)

1. kolo FPD slovenského pohára žiakov ZSO

Štvorica plavcov v zložení Olívia Búryová (2009), Dominika Lecká (2009), Natália Macáková (2009) a Timur Gajdoš (2009) počas víkendu štartovala na prvom kole FPD slovenského pohára žiakov na zrekonštruovanej senickej plavárni.

Štart to bol viac ako úspešný a naši mladší žiaci si domov priniesli spolu 19 pódiových umiestnení, pričom 6 zlatých patrilo Timurovi, 4 zlaté a jedna strieborná Dominike, jedna zlatá, 3 strieborné a 2 bronfzové Natálii a zbierku zkompletizovala Olívia jedným zlatom a jedným brondzom.

18.2.2019 - 13:32

 

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.